Dr.Wit Dictionary

โปรแกรมพจนานุกรม Dr.Wit’s Dictionaries เป็นโปรแกรมพจนานุกรมบนเครื่องโทรศัพท์ iPhone และ iPod Touch ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์คำแปลได้อย่างรวดเร็วที่สุด แสดงตัวสะกดคำอ่านทั้งไทยและอังกฤษแสดงความหมายได้อย่างครบถ้วน สะดวกง่ายดายในการค้นหาเพียงป้อนตัวอักษรก็จะเริ่มค้นหาคำศัพท์ สามารถดูคำก่อนหน้าและถัดไปได้อย่างง่ายดายสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต