[ home ]
[ Mobile edition ]   
dss
 
 
CN Newsletter ฉบับที่ N017

โปรแกรมไทยวินซีอี

และเกม Pocket Hunt

สำหรับ BenQ-Siemens P51

รายละเอียดโปรแกรม ภาษาไทยไทยวินซีอี พจนานุกรม และเกม สำหรับ เบ็นคิว-ซีเมนส์ P51

บริษัท ซี แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด
489 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
Tel: 0-2669-6000 Fax: 0-2669-6665 email: info@cn.co.th

 

บทนำ

บริษัท ซี แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมสำหรับ Windows Mobile มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่สั่งสมมา ตั้งแต่ Pocket PC 2000 จนถึงปัจจุบันบน Windows Mobile 5.0 จึงทำให้ โปรแกรมไทยวินซีอี และพจนานุกรม CN Discovery Talking Dictionary เป็นโปรแกรมที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย

โปรแกรม ของซีแอนด์เอ็นที่มาพร้อมกับแผ่นไทยวินซีอีสำหรับ เบ็นคิว-ซีเมนส์ P51 ดังนี้
ก. โปรแกรม ไทยวินซีอี (ThaiWinCE)
โปรแกรมไทยวินซีอีสำหรับเป็นระบบภาษาไทยบนเครื่องวินโดว์โมบาย ทำให้เครื่องสามารถป้อนข้อมูลภาษาไทยได้หลากหลายวิธี (เช่น การใช้คีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอ การเขียนลายมือ การใช้มือเดียวในการป้อนข้อมูลบนหน้าจอสัมผัสด้วยไทยวินซีอีทัมพ์คีย์ หรือการป้อนผ่านทางปุ่มหรือแป้นคีย์บอร์ดที่มากับตัวเครื่อง) นอกจากนี้การแสดงผลภาษาไทยบนเครื่องก็จะสวยงามสมบูรณ์แบบที่สุด อีกทั้งยังมีอรรถประโยชน์มากมายครบครันสำหรับผู้ใช้งานคนไทย เช่นการค้นหาชื่อภาษาไทย การตัดคำไทย หรือการเดาคำไทย เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมไทยวินซีอีสำหรับ เบ็นคิว-ซีเมนส์ P51 นี้ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบการป้อนข้อมูลโดยเฉพาะสำหรับเครื่อง เบ็นคิว-ซีเมนส์ P51

ข. โปรแกรมพจนานุกรมพูดได้ (CN Discovery Talking Dictionary)
เป็นโปรแกรมพจนานุกรมฉบับแรกบนพ็อกเก็ตพีซี และเป็นฉบับแรกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่ออกเสียงคำศัพท์ได้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดาย พร้อมออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างชัดเจน มีทั้งพจนานุกรมแปลอังกฤษเป็น ไทย และ พจนานุกรมไทย อังกฤษ (Adaptation from Nectec Lexitron Dictionary)

ค. โปรแกรมเกม (Game)
มากล้นด้วยความสนุกสนานบันเทิง เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ด้วยเกมจับผิดรูปภาพ Pocket Hunt บนเครื่องเบ็นคิว-ซีเมนส์ P51

 ก) โปรแกรมภาษาไทย ไทยวินซีอี ThaiWinCE สำหรับ เบ็นคิว-ซีเมนส์ P51
 
คุณลักษณะโปรแกรมไทยวินซีอี (ThaiWinCE)
ThaiWinCE เป็นโปรแกรมภาษาไทยบนวินโดว์โมบายที่มีการป้อนข้อมูลที่หลากหลายที่สุด แสดงผลได้สมบูรณ์แบบที่สุด และอรรถประโยชน์ครบครันที่สุด
โปรแกรมรองรับความต้องการการใช้งานภาษาไทยบนเครื่องวินโดว์โมบาย ทำให้การใช้งานภาษาไทยบนเครื่องเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และการป้อนข้อมูลบนเครื่องสามารถทำได้อย่างสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 A) การป้อนข้อมูลภาษาไทยได้หลากหลายวิธีบน BenQ-Siemens P51 ด้วยไทยวินซีอี
การป้อนข้อมูลภาษาไทยโดยไทยวินซีอีบน เบ็นคิว-ซีเมนส์ P51 นั้นจะทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การป้อนภาษาไทยบนปุ่มอักษรบนแป้น QWERTY Keyboard การป้อนภาษาไทยผ่านปุ่มกดตัวเลขของ Qwerty keyboard การป้อนผ่านคีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอสัมผัสมากถึงห้ารูปแบบ การป้อนมือเดียวบนหน้าจอสัมผัสด้วยไทยวินซีอีทัมพ์คีย์ และการป้อนด้วยการเขียนลายมือที่สามารถกำหนดลายมือเองได้
1. ป้อนภาษาไทยบนปุ่มตัวเลขบนแป้น Qwerty คีย์บอร์ดบน P51
การป้อนข้อมูลภาษาไทยบนปุ่มกดตัวเลขนั้น เช่น 1 กขค เป็นที่นิยมและคุ้นเคยบนโทรศัพท์มือถือทั่วไป
และยังสามารถเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้การป้อนข้อมูลนี้ได้ (เลือกที่ Enable Smartphone input mode)

1.1 ไทยวินซีอีสนับสนุนการป้อนภาษาไทยบนปุ่มกดตัวเลขของคีย์บอร์ด
การป้อนข้อมูลภาษาไทยบนปุ่มกดตัวเลขบนแป้นคีย์บอร์ดในลักษณะกดปุ่มวนเช่น 2 กขคง ซึ่งเป็นที่นิยมและคุ้นเคยบนโทรศัพท์มือถือทั่วไปก็สามารถทำได้เช่นกันบนเครื่องเบ็นคิว-ซีเมนส์ P51 โดยไทยวินซีอีได้ทำให้ป้อนข้อมูลตามเลย์เอาท์เฉพาะเจาะจงตามรูปแบบของเครื่องเบ็นคิว –ซีเมนส์ ทุกรุ่น

 

การป้อนผ่านปุ่มกดตัวเลขบนคีย์บอร์ด ที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว พร้อมตัวช่วยการป้อนบนหน้าจอ

1.2 ไทยวินซีอีมีตัวเลือกในการป้อนข้อมูลและการแสดงตัวช่วยการป้อน
ไทยวินซีอียังสามารถเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้การป้อนข้อมูลภาษาไทยผ่านปุ่มกดตัวเลขบนคีย์บอร์ดในลักษณะพิมพ์วน 2 กขคง นี้ได้ โดยเลือกที่จะ Enable หรือ Disable Smartphone input mode ได้

อีกทั้งยังมีตัวเลือกที่จะให้แสดงหรือไม่แสดงตัวช่วยการป้อนบนหน้าจอได้อีกด้วย

2. การป้อนข้อมูลภาษาไทยบนแป้น QWERTY คีย์บอร์ดบนเครื่อง P51

สำหรับเครื่องเบ็นคิว – ซีเมนส์ P51 ที่มีคีย์บอร์ดในตัวนั้น การป้อนข้อมูลภาษาไทยโดยไทยวินซีอีก็จะใช้แป้นตามคีย์บอร์ดมาตรฐานที่คุ้นเคย การใช้งานจึงง่ายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานคีย์บอร์ด สำหรับ P51 มากมาย เช่นสามารถเลือกปรับแต่งคีย์บอร์ด สามารถเลือกกำหนดปุ่มสลับภาษา (Hot Key) เองได้ สามารถจัดตัวอักษรไทยเข้ากับแป้นคีย์บอร์ดเองได้ (Custom Mapping Keyboard) สามารถบันทึกรูปแบบของการจัด layout เป็นไฟล์ได้ เพื่อเรียกเมื่อต้องการใช้งาน หรือเก็บสำรองไว้เพื่อนำมาใช้เมื่อต้องการ
2.1 ไทยวินซีอีสนับสนุนการใช้งานคีย์บอร์ดตามแป้นพิมพ์มาตรฐาน
การจัดเรียงตัวอักษร พยัญชนะ สระไทย เป็นไปตามแป้นพิมพ์มาตรฐาน เหมือนที่เราใช้บนแป้นคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว จึงทำให้คุ้นเคย และสามารถป้อนข้อมูลภาษาไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
2.2 รองรับการใช้งานได้ทุกตัวอักษรตัวเลขและสัญญลักษณ์ทุกตัว
การป้อนข้อมูลภาษาไทยบนแป้นคีย์บอร์ดสามารถทำได้ทุกตัวอักษร สระ พยัญชนะ และสัญญลักษณ์ทุกตัว แม้ว่าแป้นคีย์บอร์ดที่มีในเครื่องจะมีไม่ครบทุกปุ่มก็ตาม ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวอักษรที่ไม่มีลงบนแป้นได้ และสามารถเรียก Ctrl+Space เพื่อพิมพ์โดยกดอักษรวนตามลำดับของชุดตัวอักษรที่ตั้งค่าไว้

ฟังก์ชั่น Cycle through the following characters when pressing symbol key for Thai Keyboard จะทำให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวอักษรที่ไม่มีลงบนแป้นได

2.3 สามารถเลือกกำหนดปุ่มสลับภาษาเองได้
โปรแกรมไทยวินซีอี จะกำหนดปุ่มสลับภาษา (Hotkey) มา (default) เป็นปุ่ม “_” (•+A)
ซึ่งถ้าผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนปุ่มสลับภาษาเป็นตัวอื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน


2.4 สามารถจัดตัวอักษรไทยเข้ากับแป้นคีย์บอร์ดได้เองตามต้องการ
ไทยวินซีอีรองรับการจัดตัวอักษรไทยเข้ากับแป้นคีย์บอร์ดเอง (Custom Mapping Keyboard) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดตัวอักษรไทยเข้ากับแป้นคีย์บอร์ดได้เองตามต้องการ


2.5 สามารถจัดเก็บการจัดตัวอักษรไทยเข้ากับแป้นคีย์บอร์ดเป็นไฟล์ได้
ไทยวินซีอีสามารถบันทึก layout เป็นไฟล์ เพื่อ back up หรือจะโหลดนำมาใช้เมื่อต้องการ หรือเมื่อฮาร์ดรีเซ็ต

2.6 มีตัวช่วยสำหรับการป้อนข้อมูลผ่านทางปุ่มหรือแป้นคีย์บอร์ด
Keyboard Help สำหรับ Hardware Keyboard แสดงบนหน้าจอทั้ง QWERTY Keyboard และ Thai Multi Input via Numeric Hardware Buttons เฉพาะสำหรับเครื่องแต่ละรุ่น และสามารถเลือกที่จะแสดงหรือไม่แสดง Keyboard Help ได้


                 

ตัวช่วย Keyboard Help for QWERTY Keyboard
ตัวช่วย Keyboard Help for Thai Multi Input via Numeric Hardware Buttons
3. ไทยวินซีอีสนับสนุนการใช้งานกับคีย์บอร์ดภายนอก

ไทยวินซีอีรองรับการใช้งานกับคีย์บอร์ดภายนอกได้อย่างสมบูรณ์ สามารถป้อนข้อมูลจากคีย์บอร์ดภายนอกได้ทุกตัวอักษรและสัญญลักษณ์ทุกตัว

4. ป้อนภาษาไทยบนหน้าจอสัมผัสมือเดียวด้วย ThaiWinCE Thumb Key
ThaiWinCE Thumb Key จะมีลักษณะเดียวกับปุ่มกดบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะสะดวกสำหรับการป้อนข้อมูลบนหน้าจอโดยนิ้วสัมผัสด้วยมือเดียว
 
 
 
5. ป้อนภาษาไทยบนหน้าจอสัมผัสบนเครื่อง P51 ด้วย ThaiWinCE Keyboard
ไทยวินซีอีมีคีย์บอร์ดบนหน้าจอสัมผัสที่ให้ผู้ใช้เลือกได้ตามต้องการมากถึง 5 รูปแบบ
ผู้ใช้งานจะสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องมากเนื่องจากสามารถเลือกคีย์บอร์ดได้ตรงกับความต้องการ เช่น เมื่อต้องการใช้ตัวอักษรและตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ ก็สามารถเลือกแบบที่มีตัวอักษรและตัวเลขในแป้นเดียวกัน หรือเมื่อต้องการคีย์บอร์ดที่ตัวอักษรใหญ่ ก็สามารถเลือกแบบ Big Key ได้ เป็นต้น

5.1 Alphabetic & Numberic: คียบอร์ดที่มีทั้งตัวอักษร และตัวเลขอยู่บนแป้นเดียวกัน

  

5.2 Alphabetic Order: คียบอร์ดที่แป้นตัวอักษรเรียงตามลำดับตัวอักษร

  

5.3 Big Key แป้นคีย์บอร์ดที่มีตัวอักษรใหญ่ชัดเจน

  

5.4 Default Keyboard มองเห็นอักษรทุกตัวชัดเจนบนแป้นคีย์บอร์ด

  

5.5 Large Key

  

6. ป้อนภาษาไทยด้วยการเขียนบนหน้าจอสัมผัสด้วย ThaiWinCE Handwriting

6.1 เขียนง่ายด้วยลายมือตัวเอง
ThaiWinCE Handwriting รองรับการกำหนดลายมือได้ นั่นคือผู้ใช้ไทยวินซีอี สามารถกำหนดลายมือเองตัวเองได้ ผู้ใช้จึงสามารถป้อนข้อมูลด้วยการเขียนด้วยลายมือตัวเองบนหน้าจอสัมผัสได

Define ตามลายมือ

6.2 เขียนแบบปาล์มก็ได้
ผู้ใช้ที่เคยใช้ปาล์มมาก่อน การเขียนจะมีลักษณะเป็น single stoke เขียนแล้วไม่ยกมือในบล็อค ผู้ใช้ก็สามารถกำหนดลายมือให้เป็นแบบกราฟฟิติได้ (เขียนเป็นบล็อคไม่ต้องแบ่งสามระดับ) แล้วก็สามารถเขียนแบบปาล์มบนหน้าจอสัมผัสได้เช่นกัน


6.3 เขียนแบบยกมือได้ (support Multistoke Handwriting)
สนับสนุนการเขียนลายมือทั้งแบบเขียนแบบต่อเนื่องไม่ต้องยกมือเช่น ก ข และเขียนยกมือเช่น ญ ฐ

 B) คุณลักษณะการแสดงผลภาษาไทยอย่างสมบูรณ์แบบด้วยไทยวินซีอี
การแสดงผลภาษาไทยโดยไทยวินซีอีบน BenQ P51 GPS PDA Phone นั้นจะสวยงาม อ่านง่าย ถูกต้อง อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้งานสะดวกและสบายในการอ่านบนหน้าจอเล็ก ๆ
7. สนับสนุนการตัดคำไทย

การใช้ไทยวินซีอีบนการประยุกต์ใช้งานบนเว็บ Web Based Application เช่น IE แล้ว มีการตัดคำไทยได้นั้น ทำให้ผู้ใช้งานจะเกิดความสะดวกสบายในการอ่านข้อความต่าง ๆ บนเว็บ ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไปมาซ้ายขวา ทำให้สามารถอ่านข้อความสะดวกโดยใช้มือเดียวเลื่อนลงมาดูข้อความข้างล่างได้้

รูปแสดงการตัดคำเมื่อใช้ไทยวินซีอีซึ่งจะสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องเลื่อนหน้าจอ

ถ้าไม่สนับสนุนการตัดคำนั้น การแสดงผลภาษาไทยจะล้นหน้าจอเล็ก ๆ ไป ทำให้ ผู้ใช้งานต้องลำบากในการเลื่อนหน้าจอไปมาซ้ายขวาเพื่ออ่านข้อความบน Internet Explorer

 

รูปแสดงหน้าจอกรณีไม่มีการตัดคำซึ่งต้องเลื่อนหน้าจอไปมาเพื่ออ่านข้อความ

8. สนับสนุนการแสดงผลวันเดือนปี ภาษาไทย

การแสดงผล วันเดือนปี ภาษาไทย สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ และ ทุกการประยุกต์ใช้งาน
และแสดงอักษรย่อวันที่ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เช่น ส แทนวันเสาร์ ได้อย่างถูกต้อง

 

9. ThaiWinCE ให้การแสดงผลสวยงาม อ่านง่าย
ThaiWinCE จะมีการแสดงผลที่สวยงามบนหน้าจอ ไม่พบปัญหาสระลอย

เมื่อใช้ ThaiWinCE การแสดงผลสวยงาม

ตัวอย่างสระลอย ไม้เอกไม้โทและการันต์จะลอย

10. สนับสนุนการอ่านอีบุ๊คภาษาไทยบน Microsoft Reader
โปรแกรมไทยวินซีอี สนับสนุนการอ่าน E-book ภาษาไทยบน Microsoft Reader
ไม่มีปัญหาการเว้นช่องไฟหลังจากตัวอักษรที่มีสระข้างบนหรือ วรรณยุกต์

ใช้ ThaiWinCE

การแสดงผลสวยงาม

ตัวอย่างการเว้นช่องไฟ

มีปัญหาการเว้นช่องไฟหลังจากตัวอักษรที่มีสระข้างบนหรือ วรรณยุกต์

11. Support Thai Regional Setting

สามารถตั้งค่าให้ Regional Setting เป็นประเทศไทยได้

12. Support Thai Baht

แสดงผลเงินบาท สามารถเลือกสัญญลักษณ์เงินบาท และสามารถประยุกต์ใช้งานในทุก Application

   

13. สามารถฟังเพลงที่มีชื่อไฟล์ภาษาไทย

แสดงผลชื่อไฟล์เพลงภาษาไทยได้

 

14. สนับสนุนชื่อไฟล์ภาษาไทย

แสดงผลชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยได้อย่างแท้จริง

 C) อรรถประโยชน์ครบครันที่สุดพร้อมคุณลักษณะอื่น ๆ ของ ไทยวินซีอี
ไทยวินซีอี ยังมีอรรถประโยชน์มากมาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้การประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ ได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ
15. Thai Characters in Letters Set of Contacts

โปรแกรมไทยวินซีอี มีให้เลือกได้ว่าต้องการให้ ชุดตัวอักษรใน Contact เป็นอังกฤษ หรือ ไทย หรือผสมกันทั้งไทยและอังกฤษดังแถบด้านบนในรูป ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการค้นหาชื่อภาษาไทยที่บันทึกไว้ได้อย่างง่ายดาย

 

Mix English and Thai characters


Thai characters only


English characters only

16. Thai Quick Search for Contacts when holding up/down directional pad

ThaiWinCE เท่านั้น ที่มีคุณลักษณะสนับสนุนการแสดงผลตัวอักษรไทยบน Contacts เมื่อกด up/down directional pad ค้างไว้ สิ่งนี้จะทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานค้นหาใน Contacts

17. Thai Word Suggestion

ThaiWinCE มีคุณลักษณะการเดาคำภาษาไทย (Word Predictive/Suggestion) ทำให้ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการป้อนข้อมูล ไม่ต้องป้อนทุกตัวอักษร ไทยวินซีอีจะช่วยแนะนำและเดาคำให้

17.1 ThaiWinCE มีคุณลักษณะการเดาคำภาษาไทยเมื่อพิมพ์จากคีย์บอร์ดเสมือน
ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการป้อนข้อมูลบนคีย์บอร์ดเสมือนหน้าจอ โดยไม่ต้องป้อนทุกตัวอักษร ไทยวินซีอีจะช่วยแนะนำและเดาคำให้ ทำให้การป้อนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น

17.2 ThaiWinCE มีคุณลักษณะการเดาคำภาษาไทยเมื่อพิมพ์จากแป้น QWERTY คีย์บอร์ด บนเครื่อง เบ็นคิว-ซีเมนส์ P51
ผู้ใช้งานสะดวกสบายในการป้อนข้อมูลบน QWERTY Keyboard ของเครื่องเบ็นคิว-ซีเมนส์ P51 โดยไม่ต้องป้อนทุกตัวอักษร ไทยวินซีอีจะช่วยแนะนำและเดาคำให้ ทำให้การป้อนข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น

18. สามารถเปลี่ยนสีสันของคีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอสัมผัสได้

สามารถเปลี่ยนสกินคีย์บอร์ดได้

19. สามารถอิมพอร์ตสกินคีย์บอร์ดเสมือนเข้ามาใส่ในโปรแกรมได้

นอกจากจะสามารถเปลี่ยนสกินคีย์บอร์ดได้ ไทยวินซีอียังสามารถ Import ไฟล์สกินที่ตบแต่งจากภายนอกเข้ามาใส่ในโปรแกรมได้

 

้้20. ThaiWinCE มีประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดไฟล์เล็กที่สุด
โปรแกรมไทยวินซีอีเท่านั้น ที่เป็นโปรแกรมภาษาไทยที่มีขนาดเล็กที่สุด
• ThaiWinCE จึงประหยัดเนื้อที่ในเมมโมรี่ กิน resource ของเครื่องน้อยที่สุด
• การทำงานมีความว่องไว รวดเร็วที่สุด ทำให้เครื่องที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
• ลูกค้าสามารถใช้ Pocket PC Phone ดาวน์โหลด ThaiWinCE Cab file ผ่าน GPRS แล้วติดตั้งโดยตรงบนเครื่อง ได้สะดวกรวดเร็วและง่ายดายที่สุดเนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็กที่สุด
• Optimization สูงสุด คุณลักษณะโปรแกรมที่มากมายสมบูรณ์แบบที่สุดโดยใช้ Resource ของเครื่องน้อยที่สุด ทำให้การใช้งานของเครื่อง Pocket PC มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
• ThaiWinCE เพียงไฟล์เดียวใช้ได้กับเครื่องได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็น Windows Mobile 5.0 for Pocket PC เหมือนกัน สะดวกสบายในการ maintain และอัพเดด program ผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้งานและอัพเดดโปรแกรม
 ข) โปรแกรมพจนานุกรมพูดได้ CN Discovery Talking Dictionary สำหรับ P51

โปรแกรมพจนานุกรมพูดได้ (CN Discovery Talking Dictionary) เป็นโปรแกรมพจนานุกรมฉบับแรกบนพ็อกเก็ตพีซี และเป็นฉบับแรกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่ออกเสียงคำศัพท์ได้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดาย พร้อมออกเสียงคำศัพท์ได้อย่างชัดเจน

คุณลักษณะโปรแกรม CN Discovery Talking Dictionary คือ
• ออกเสียงคำศัพท์อย่างชัดเจน
• พกพจนานุกรมหลายเล่มได้บนโปรแกรมเดียว
• สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ

มีพจนานุกรมให้ทั้งหมด 2 เล่มดังนี้
1. พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย
2. พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ

ตัวอย่างหน้าจอ CN Discovery Talking Dictionary

 

 


  ค) โปรแกรมเกม Pocket Hunt สำหรับ P51

โปรแกรมเกมจับผิดรูปภาพ

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ info@cn.co.th

โทร. 0-2669-6000

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารคลิ๊กที่นี่ (Click here to subscibe CN Newsletter)
ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารคลิ๊กที่นี่ (Click here to unsubscibe CN Newsletter)
 
 
......
Copyright © 2005 C&N Solution Co.,Ltd. All rights reserved.